Dansíþróttafélag Kópavogs

Dansíþróttafélag Kópavogs er starfandi íþróttafélag innan dansskólans, var stofnað í janúar 2001 og var fyrsti formaður félagsins Kjartan Haraldsson. Markmið félagsins er að styðja við nemendur skólans á markvissan hátt, m.a. með því að stuðla að þróun í danskennslu, stuðningi á danskeppnum, halda sýningar innan skólans, sem og utan hans og afla fjár til þessara verkefna. Einnig er farið í æfingaferðir og haldnar ýmis konar uppákomur.

Í gegnum árin hafa danspör DÍK náð frábærum árangri í danskepppnum heima og erlendis. Má þar nefna að árið 2013 er helmingur keppnispara sem eru í landliði Dansíþróttasambands Íslands frá DÍK. Einnig unnu danspör frá DÍK 19 bikar og Íslandsmeistaratitla á seinasta dansmóti vetrarins af 40 mögulegum og er gaman að segja frá því að við unnum alla byrjendaflokka sem við tókum þátt í. DÍK vann einnig liðakeppnina á dansmóti UMSK árið 2014, þar sem samanlögð stig í öllum flokkum voru tekin saman og það félag sem var með flest stig hlaut verðlaunabikar. Einnig má nefna að á árinu 2015 unnu sterku danspörin okkar helming allra Íslands- og Bikarmeistaratitla í meistaraflokkum. Við erum rosalega stolt af þessum framúrskarandi árangri okkar félagsmanna.

 

Stjórn Dansíþróttafélags Kópavogs

Formaður
Ellen Dröfn Björnsdóttir – dansari@dansari.is

Stjórn
Jóhann Rúnar Ívarsson –
Edgar Konráð Gapunay – dansari@internet.is
Rakel Ýr Ísaksen – kela76@hotmail.com
Thelma Magúsdóttir – thelma@dansbudin.is

Varamenn
Sigríður Biering – sigga@dansbudin.is
Denise Margrét Yaghi – dunnzy_@hotmail.com

 

Lög Dansíþróttafélags Kópavogs

1.      grein

Félagið heitir Dansíþróttafélag Kópavogs og er aðsetur þess í Kópavogi. Félagið er aðili að U.M.S.K, D.S.Í og Í.S.Í og því háð lögum, reglum og samþykktum íþróttahreyfingarinnar.

2.      grein

Markmið félagsins er að iðka samkvæmisdans, glæða áhuga á þeirri íþrótt og stuðla að bættri aðstöðu iðkunar hennar.

3.      grein

Félagsmaður getur hver sá orðið, sem hlýtur samþykki stjórnar félagsins.

4.      grein

Árgjald félagsins skal ákveðið á aðalfundi hvert ár, gjalddagi félaggjalds er 1. Febrúar.

5. grein

Greiði félagsmaður ekki féagsgjöld fyrir 1. Mars sama ár er hægt að setja hann á skrá yfir áhlutgengna félaga, er ekki hafa leyfi til að keppa fyrir hönd féagsins, hafa ekki atkvæðisrétt á fundum þess og eru ekki kjörgengnir í sjórn og nefndir.

6. grein

Stjórn félgsins skipa  5. menn. Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og 1 meðstjórnandi. Stjórnin skal kosin leynilega á aðalfundi þannig: Formaður til eins árs, stjórnarmenn eru kosnir til 2ja ára. Kjörgengi hafa foreldrar nemenda við  Dansskóla Sigurðar Hákonarsonar eða nemendur sjálfir eldri en 18 ára. Ennfremur skal kjósa 2 varamenn og 2 endurskoðendur til eins árs í senn.

7. grein

Stjórnin ber að gæta hagsmuna félagsins í öllum greinum. Hún hefur umráð yfir eignum þess og boðar til funda. Stjórnin getur engar fullnaðarákvörðun tekið nema meirihluti stjórnar séu henni fylgjandi. Stjórnin getur vikið mönnum úr félaginu áliti hún framkomu þeirra til vansa. Þó getur viðkomandi óskað þess að málið verði tekið fyrir á félagsfundi.

8. grein

Reikningur félagsins miðast við áramót.

9. grein

Aðalfund skal halda ár hvert, eigi síðar en 1. júní og félagsfund svo oft sem stjórnin ákveður eða skrifleg ósk kemur frá eigi færri en 10 félagsmönnum. Til aðalfunda skal boðað með minnst 10 daga fyrirvara og er hann lögmætur sé löglega til hans boðað án tillits til hversu margir mæta á fundinn. Á aðalfundi eða félagsfundi skal kjósa sérstakan fundarstjóra. Á aðalfundi skulu mál tekin fyrir í þeirri röð sem hér segir.

1.      Skýrsla stjórnar.

2.      Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.

3.      Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga. Reikningar bornir undir atkvæði.

4.      Lagðar fram tillögur að breytingum laga og reglugerða félagsins, ef um er að ræða.

5.      Önnur mál.

6.      Kosning formanns, stjórnar, varastjórnar og endurskoðenda skv. 6.gr. laga félagsins. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum allra mála.

10.  grein

Lögum þessum má breyta á aðalfundi og nægir einfaldur meirihluti fundarins til þess að lagabreyting sé lögleg.

 

[/tab]

[/tabs]